Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bộ máy, mô hình hoạt động của cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay, theo thống kê thì nhu cầu thành lập các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, […]

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần mới nhất. Quy định về soạn thảo nội dung điều lệ của công ty cổ phần. Sự phát triển của mỗi một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô cơ cấu doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp, thương hiệu, […]

Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch GS1 cho sản phẩm hàng hoá

đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm. Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch GS1 cho sản phẩm hàng hoá uy tín. Đăng ký mã số nhanh nhất, đăng ký mã vạch chi phí thấp. Mã số, mã vạch là một trong những dấu hiệu nhằm quản lý và […]